NFC chipet är placerat på olika ställen beroende på vilken telefon du använder. Kontakta din telefontillverkare för mer information.