Fidesmo Pay - Hur funkar det?

Hur ansluter jag ett betalkort till min wearable?
Välj mellan följande sätt för att ansluta ditt betalkort till din wearable (observera att alla wearables inte stödjer alla typer av anslutning. Kontakta din...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:33 AM
Hur aktiverar jag min wearable för betalningar?
Om du redan har kopplat ett betalkort till din wearable (till exempel när du beställde din wearable) så kan du aktivera dess betalningar genom att vår Andro...
Tue, 7 Sep, 2021 at 2:03 PM
Hur pausar jag min wearable för betalningar?
Du kan pausa din wearable för betalningar i vår Android app, iPhone app eller via vår Self Service Portal. Du kan även välja att ringa din...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:34 AM
Hur återaktiverar jag min wearable för betalningar?
Du kan återaktivera din wearable för betalningar i vår Android app, iPhone app eller via vår Self Service Portal. Du kan även välja att ri...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:34 AM
Hur tar jag bort det anslutna betalkortet på min wearable?
Du kan ta bort det anslutna betalkortet på din wearable i vår Android app, iPhone app eller via vår Self Service Portal. Du kan även välja...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:34 AM
Hur ändrar jag ett betalkort på min wearable?
Om du vill ändra betalkortet på din bärbara enhet ska du först kontrollera att du har en Android-telefon med NFC-funktioner som är kompatibla med taggar. På...
Thu, 25 Nov, 2021 at 4:08 PM