Fidesmo Pay FAQ

Är Fidesmo Pay säkert?
Ja. När du ansluter ditt betalkort till din wearable via Fidesmo Pay skapas en referens av ditt betalkort, en referens med ett annat kortnummer än ditt fysi...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Kan jag ansluta vilket betalkort som helst till min wearable?
Om din bank har aktiverat Fidesmo Pay kan du ansluta ditt betalkort. Gå till Fidesmo Pay för att se vilka betalkort som kan anslutas.
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Kan Fidesmo se information om mina köp när jag använder Fidesmo Pay?
Nej, Fidesmo kan inte se var eller när du gör dina köp eller vad dina köp består av när du använder Fidesmo Pay. Fidesmo kan bara se att det finns en email-...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Min wearable är stulen eller borttappad, vad gör jag nu?
Om din wearable är stulen eller borttappad behöver du spärra din wearable från att göra betalningar. Du kan alltid ringa din bank och få hjälp med att spärr...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Hur fungerar anslutning av betalkort till wearable online?
Vissa återförsäljare tillåter dig att ansluta ett betalkort till din wearable när du beställer den online. Ditt betalkort är då redan anslutet till din wear...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Kan jag fortfarande använda mitt fysiska betalkort även om jag spärrat min wearable från att göra betalningar?
Ja. Ditt fysiska betalkort kan användas precis som vanligt, det är enbart din wearable som är spärrad från att göra betalningar.
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Kan jag fortfarande använda min wearable för betalningar om jag spärrat mitt fysiska betalkort?
Nej, när du spärrar ditt fysiska betalkort spärras även din wearable från att göra betalningar.
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:32 AM
Behöver jag använda min PIN-kod när jag betalar med min wearable?
Det är din bank som bestämmer vid vilken summa du behöver slå in din PIN-kod, oavsett om det gäller betalningar med ett fysiskt betalkort eller betalningar ...
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:33 AM
Är det möjligt att ansluta mer än ett betalkort till min wearable?
Nej, för tillfället kan du ansluta ett betalkort i taget till din wearable.
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:33 AM
Kan jag ansluta mitt betalkort till flera olika wearables?
Ja, det finns ingen gräns för hur många wearables du kan ansluta ditt betalkort till.
Mon, 23 Aug, 2021 at 11:33 AM