Det finns två olika alternativ för att ansluta ditt betalkort till din ring eller bärbara enhet: Online och Android-app. 

Tyvärr kan detta inte göras med iOS-appen (iPhone) på grund av Apples restriktioner för NFC.

Observera att inte alla ringar och wearables stöder alla alternativ för att ansluta ett betalkort. Kontakta tillverkaren av ringen eller wearable för mer information.


Online

Anslut ditt betalkort när du köper din ring eller wearable online.


Android

Anslut ditt betalkort via vår Android-app om din telefon har NFC-anslutning.


Innan du börjar...


1. Om du aldrig har kopplat ihop din ring eller wearable med din telefon ska du läsa den här artikeln.

2. Om du behöver det kan du läsa den här artikeln om hur du ska placera ringen eller den bärbara enheten och telefonen under processen.

3. Om du redan har ett kort anslutet till din ring eller bärbara enhet kan du läsa den här artikeln om hur du kopplar bort kortet innan du ansluter det nya. 


Hur du ansluter kortet till din ring eller bärbara enhet


Steg 1.  Öppna Fidesmo-appen. Din bärbara enhet ska visas på skärmen (om inte, läs den här artikeln).Steg 2. 
Steg 3

Steg 4. Följ instruktionerna i appen