Välj mellan följande alternativ för att ansluta ditt betalkort till din wearable (observera att alla wearables inte stödjer alla typer av anslutning. Kontakta din wearable återförsäljare för mer information):


Online

Anslut ditt betalkort när du beställer din wearable online.

Android

Anslut ditt betalkort med våran Android app. Notera att detta inte kan göras på iOS på grund av restriktioner från Apple. Du kan också följa instruktionerna från 2:25 i denna video.

  1. Ladda ner Fidesmo appen på din telefon.

  2. Öppna Fidesmo appen.

  3. Klicka på Anslut och välj NFC wearable om alternativet dyker upp..

  4. Följ instruktionerna på skärmen genom att placera din wearable mot telefonens baksida. NFC antennen för din telefon kan befinna sig på olika ställen. Det är därför bäst att långsamt dra wearablen längs med telefonens baksida från mitten till toppen av den. När du känner en vibration har en NFC koppling upprättats korrekt, håll kvar tills att enheterna har utbytt all nödvändig information.

  5. Klicka på den wearable du vill ansluta en tjänst till.

  6. På din wearables övervy skärm, klicka på Anslut tjänst knappen.

  7. Välj den tjänst du vill ansluta och fullborda instruktionerna på skärmen.