NFC står för Near Field Communication (Närfältskommunikation).