NFC är en teknologi för att skicka trådlös data över korta avstånd. Ansvaret för säkerheten ligger på tjänsterna som använder NFC och inte teknologin i sig. Våra tjänsters installations procedur använder kryptering med nycklar som är närvarande i din Fidesmo wearable. Dessa används för att etablera en säker kanal och därför gör det inget om någon avlyssnar den trådlösa överföringen. Samma säkerhetsmetod används av de flesta tjänsterna på vår plattform, tex betalning, biljetter och access kontroll.