Detta är de Tesla-modeller som är kompatibla med Fidesmo Car Key:


  • Model S, från och med 2021 eller senare
  • Model X, från och med 2021 eller senare
  • Model 3
  • Model Y