För att ansluta din bärbara enhet till självbetjäningsportalen ska du först kontrollera ditt Fidesmo-ID. Du kan följa den här artikeln för att hitta ditt Fidesmo-ID.

Steg 1. Gå till Fidesmo Self Service Portal.

Steg 2.


Läs den här artikeln för att hitta ditt Fidesmo-ID på Android eller i iOS(iPhone).