Vissa återförsäljare tillåter dig att ansluta ett betalkort till din wearable när du beställer den online. Ditt betalkort är då redan anslutet till din wearable när den skickas till dig, men din wearable är oaktiverad, vilket innebär att den inte kan användas för betalningar förrän du har aktiverat den. Instruktioner för aktivering finner du i förpackningen. Mer information hittar du hos din återförsäljare.