Ja, det finns ingen gräns på hur många wearables du kan koppla ditt kort till.