Det är upp till din bank vid vilken summa du behöver ange PIN-koden vid köp, oavsett om du betalar med ditt fysiska betalkort eller din wearable. Din PIN krävs vanligtvis vid större köp, men ibland även vid mindre köp. Du använder samma PIN för din wearable som ditt betalkort. Kontakta din bank för mer information angående detta.