För frågor gällande garanti och/eller materiella problem med din wearable, vänligen kontakta tillverkaren:


Tapster customer care: https://gotapster.com/pages/about

Berg Watches customer care: https://bergwatches.com/pages/contact

OILI customer care: https://oili.se/pages/faq

Neos customer care: https://neospay.com/pages/contact-us

K-Pay customer care: https://eu.k-pay.com/faq-fidesmo/

Mondaine (BE) customer care: https://www.mondaine.be/contact/

Mondaine (CH) customer care: https://ch.mondaine.com/pages/kontakt

Gemini customer care: https://www.gemini-official.com/pages/contact

ISBC customer care: https://isbc-pay.com/pages/about

Von Moos customer care: https://www.vonmoospens.ch/