Om du vill ändra betalkortet på din bärbara enhet ska du först kontrollera att du har en Android-telefon med NFC-funktioner som är kompatibla med taggar. På grund av Apples restriktioner är det inte möjligt att ansluta ett nytt kort via en iOS-telefon. För att ansluta ett nytt kort måste du först ta bort det kort som redan är anslutet:


Ta bort Kortet från din wearable

Följ dessa instruktioner först om du inte har installerat Fidesmo-appen och anslutit din wearable till din telefon ännu. (Om du har tappat bort din wearable - ring din bank. I annat fall följer du instruktionerna nedan):
 1. Gå till översiktsskärmen som visar din wearable och de tjänster som är anslutna till den.
 2. Klicka på vyn med bilden av ditt betalkort, du navigeras till en annan skärm som visar alla tillgängliga funktioner.
 3. Klicka på Ta bort betalkort.
 4. Följ instruktionerna på skärmen för att ta bort betalkortet från din wearable.

Anslut det nya Kortet till din wearable

 Du kan också följa den här videon från minut 2.25.
 1. Ladda ner Fidesmo-appen på din mobil.
 2. Öppna Fidesmo-appen.
 3. Klicka på Anslut och välj NFC wearable om ett alternativ dyker upp.
 4. Följ instruktionerna på skärmen genom att lägga den bärbara enheten mot baksidan av telefonen. NFC-antennen på din telefon kan vara placerad på flera ställen. Därför är det oftast bäst att långsamt föra wearablen över telefonens baksida från mitten av den till toppen. När du känner en liten vibration har NFC-anslutningen upprättats, håll kvar lite längre tills enheterna har utbytt den nödvändiga informationen.
 5. Klicka på den wearable som du vill ansluta en tjänst till.
 6. På översikten över din wearable trycker du på knappen Anslut en tjänst.
 7. Välj tjänsten Fidesmo Pay och följ instruktionerna på skärmen.