Observera: Det rekommenderas att du endast följer den här processen med Android. iOS-användare kan inte lägga till ett nytt betalkort när det nuvarande kortet har tagits bort.


Innan du börjar...

1. Om du aldrig har kopplat ihop din ring eller wearable med din telefon ska du läsa den här artikeln.

2. Om du behöver det kan du läsa den här artikeln om hur du ska placera ringen eller den bärbara produkten och telefonen under processen.


Så här kopplar du bort kortet från din ring eller bärbara enhet


Steg 1.  Öppna Fidesmo-appen. Din wearable ska visas på skärmen (om inte, läs den här artikeln).


Steg 2.  

Steg 3.  


Steg 4. Följ instruktionerna i appen.