Om du redan har kopplat ett betalkort till din wearable (till exempel när du beställde din wearable) så kan du aktivera dess betalningar genom våran Android app, iPhone app, eller Self Service Portal genom att följa instruktionerna nedan.

OBS

  • Om du inte har kopplat ett betalkort ännu följ då dessa instruktioner istället.
  • Om du inte har anslutit din wearable till Fidesmo appen eller Self Service Portal följ dessa instruktioner och återkom sedan hit.

Android / iPhone

  1. Gå till översiktsskärmen som visar din wearable och tjänsterna som är kopplade till den.
  2. Klicka på Aktivera betalkort under bilden av ditt betalkort.
  3. Följ instruktionerna på mobilen för att aktivera betalningar på din wearable.

Self Service Portal

  1. Gå till översiktsskärmen som visar din wearable och tjänsterna som är kopplade till den.
  2. Klicka på Aktivera betalkort.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera betalningar på din wearable.