Om du redan har kopplat ett betalkort till din wearable (till exempel när du beställde din wearable) så kan du aktivera dess betalningar genom vår Android appiPhone app, eller Self Service Portal genom att följa instruktionerna nedan.

Self service portal

Läs den här artikeln om du vill pausa betalningar på din bärbara dator med hjälp av självbetjäningsportalen.


Android / iPhone

Följ de här instruktionerna först om du inte har installerat Fidesmo-appen och anslutit din bärbara enhet till telefonen ännu. 


Steg 1. Gå till översiktsskärmen som visar din bärbara enhet och de tjänster som är anslutna till den.

Steg 2.


Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen för att pausa betalningarna på din wearable.