Om du har pausat betalningarna på din wearable kan du använda vår Android app, iPhone app eller Self Service Portal för att aktivera den igen. Du kan också alltid ringa din bank och be dem återaktivera betalningar på din bärbara enhet.

OBS

  • Om du inte har kopplat ett betalkort ännu följ då dessa instruktioner istället.
  • Om du inte har anslutit din wearable till Fidesmo appen eller Self Service Portal följ dessa instruktioner och återkom sedan hit.

Android / iPhone

  1. Gå till översiktsskärmen som visar din wearable och tjänsterna som är kopplade till den.
  2. Klicka på Återaktivera anslutet betalkort under bilden av ditt betalkort.
  3. Följ instruktionerna på mobilen för att återaktivera betalningar på din wearable.

Self Service Portal

  1. Gå till översiktsskärmen som visar din wearable och tjänsterna som är kopplade till den.
  2. Klicka Återaktivera anslutet betalkort.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att återaktivera betalningar på din wearable.