Om du vill ansluta ditt Curve-kort till en Fidesmo-enhet eller -ring ska du alltid aktivera enheten före det fysiska Curve-kortet.


Om du inte har gått vidare på detta sätt är det möjligt att du inte får aktiverings-SMS från Curve. I så fall har du tre olika lösningar:


1. Kontakt Curve:

Lämna in ett formulär online.
Ange som ämne* CURVE FEATURES > X PAYS
Och välj som alternativ följande X-Pay* > Wearables
Alternativ som rör din fråga* > Something else
Där kan du lämna ett meddelande och Curve-agenterna hjälper dig att slutföra aktiveringen av din bärbara enhet när du har blivit autentiserad.
T.ex. "Jag fick inte SMS:et med koden i tid och kan inte slutföra aktiveringen av min [BRAND] wearable."


Eller öppna Curve-programmet. Gå sedan till Account - Help Centre - Chat
There you can leave a message and Curve agents will help you complete the activation of your wearable once authenticated.
E.g "I did not receive the SMS with the code in time and I can not complete the activation of my [BRAND] wearable."


2. Kontakt Fidesmo Support.


3. Lös det själv. Om du har tillgång till en Android-telefon med NFC-funktioner. På grund av Apples villkor kan detta inte göras med en iOS (iPhone).


    1. Ta bort kortet från din bärbara enhet:
        Läs den här artikeln för att ta bort kortet från din bärbara enhet.


    2. Anslut det nya kortet till din bärbara enhet.

         Läs den här artikeln för att ansluta kortet till din bärbara enhet.